Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 51/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/02/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)  
Tệp đính kèm:
DT1488-1675676968588-85135998.doc
DT1488-1675676968610-24300082.doc
DT1488-1675676968631-09586540.doc
DT1488-1675676988215-96598920.doc
DT1488-1675676988230-69967170.doc
DT1488-1675676968631-09586540_converted(07.02.2023_07h42p14)_signed.pdf
KE HOACH KEM THEO QD 51(07.02.2023_07h59p30)_signed.pdf
PHU LUC I KEM THEO QD 51(07.02.2023_07h59p47)_signed.pdf
PHU LUC II KEM THEO QD 51(07.02.2023_08h00p05)_signed.pdf
PHU LUC III KEM THEO QD 51(07.02.2023_08h00p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ