Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 79/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/12/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20213-1671596077134-14935212.docx
QDUB 79.2022_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín