Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3257/UBND-KTTH   Ngày ky´: 11/09/2020  
  Trích yếu: V/v xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3257_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung