Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6008/UBND-VXNV   Ngày ky´: 03/11/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai Thông báo số 342-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch  
Tệp đính kèm:
DT18241-1635899320250-38566436_syson-03-11-2021_08h26p15.doc
DT18241-1635899320250-38566436_syson-03-11-2021_08h26p15_converted(03.11.2021_09h57p21)_signed.pdf
342-TB KL cua TTTU ve cong tac PCD Covid-19 ngay 01-11 .pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc