Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 174/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/04/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành các Kế hoạch thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT5649-1681442753420-18055765.doc
DT5649-1681442753420-18055765_converted(16.04.2023_21h30p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy