Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 553/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/10/2022  
  Trích yếu: Về việc Ban hành Quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước Sông Cái  
Tệp đính kèm:
DT15938-1665481558132-42468888.doc
DT15938-1665481558132-42468888(14.10.2022_08h46p14)_signed.pdf
10 19 QTVH Song Cai da thong nhat hoan chinh _1_.docx(19.10.2022_09h35p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín