Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 253/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/01/2023  
  Trích yếu: V/v cài đặt Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử phục vụ người dân đi khám, chữa bệnh không dùng Sổ khám bệnh giấy  
Tệp đính kèm:
DT1002-1674094028770-48292724_nguyendinhtuan-19-01-2023_09h43p18.docx
DT1002-1674094028770-48292724_nguyendinhtuan-19-01-2023_09h43p18(24.01.2023_15h07p24)_signed.pdf
huong dan.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc