Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2729/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 23/06/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thí điểm hệ thống tổng đài tự động phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9143-1655798307175-83325176_vominhtam-22-06-2022_11h53p05.doc
DT9143-1655798307175-83325176_vominhtam-22-06-2022_11h53p05(23.06.2022_08h02p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang