Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 237/BC-UBND   Ngày ky´: 09/09/2022  
  Trích yếu: V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT14067-1662648394086-17793381_nnminh-09-09-2022_07h41p46.doc
DT14067-1662648394086-17793381_nnminh-09-09-2022_07h41p46_converted(09.09.2022_08h26p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình