Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 449/KH-UBND   Ngày ky´: 13/02/2023  
  Trích yếu: V/v Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT734-1675960303768-74036738.doc
DT734-1675960303768-74036738_converted(13.02.2023_10h39p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Mạnh Dũng