Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 114/KH-UBND   Ngày ky´: 10/01/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT460-1641784093157-39067674.doc
DT460-1641784093157-39067674(10.01.2022_16h04p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc