Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 275/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/03/2023  
  Trích yếu: V/v Bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT3247-1678245665647-90417842.docx
DT3247-1678245665647-90417842_converted(08.03.2023_14h32p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy