Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3341/KH-UBND   Ngày ky´: 31/07/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11673-1658979126590-14988783_vominhtam-28-07-2022_15h45p10.doc
DT11673-1658979126590-14988783_vominhtam-28-07-2022_15h45p10_converted(31.07.2022_22h36p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh