Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1853/CTR-UBNDNT-ĐHQGHCM   Ngày ky´: 25/05/2020  
  Trích yếu: V/v hoạt động hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2021.  
Tệp đính kèm:
CVUB 1853.CTR_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh