Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2280/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 26/06/2020  
  Trích yếu: V/v bổ sung nội dung phục vụ phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương tháng 6/2020.  
Tệp đính kèm:
CVVP 2280_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào