Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1061/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/08/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thái (lần đầu).  
Tệp đính kèm:
DT12893-1691789708260-62972938_vominhtam-12-08-2023_10h24p08.doc
DT12893-1691789708260-62972938_vominhtam-12-08-2023_10h24p08_converted(12.08.2023_20h21p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh