Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3950/KH-UBND   Ngày ky´: 12/09/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14122-1662717028645-73754658_nnminh-11-09-2022_20h22p26.doc
DT14122-1662717028645-73754658_nnminh-11-09-2022_20h22p26_converted(12.09.2022_10h39p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa