Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3079/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 20/08/2020  
  Trích yếu: V.v phản hồi đề nghị của Văn phòng đại diện VCCI tại Khánh Hòa.  
Tệp đính kèm: Không có tệp đính kèm
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc