Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 467/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/08/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT12518-1660275869972-29330150_nguyenthithanhbinh-15-08-2022_11h22p49.docx
DT12518-1660275869972-29330150_nguyenthithanhbinh-15-08-2022_11h22p49_converted(17.08.2022_21h10p08)_signed.pdf
PHU LUC 4 KEM THEO QD 467(17.08.2022_21h18p48)_signed.pdf
PHU LUC 3 KEM THEO QD 467(17.08.2022_21h19p04)_signed.pdf
PHU LUC 2 KEM THEO QD 467(17.08.2022_21h19p21)_signed.pdf
PHU LUC 1 KEM THEO QD 467(17.08.2022_21h19p38)_signed.pdf
DE AN KEM THEO QD 467(17.08.2022_21h20p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương