Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 28/VPUB-LCT   Ngày ky´: 10/07/2022  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2022)  
Tệp đính kèm:
DT10587-1657422029092-23229657.docx
DT10587-1657422029092-23229657_converted(10.07.2022_13h21p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình