Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1097/UBND-KTTH   Ngày ky´: 24/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT4258-1679541804685-03550611_nnminh-23-03-2023_14h58p34.doc
DT4258-1679541804685-03550611_nnminh-23-03-2023_14h58p34_converted(24.03.2023_09h03p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa