Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4205/CĐ-UBND   Ngày ky´: 26/09/2022  
  Trích yếu: V/v Công điện Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống cơn bão số 4  
Tệp đính kèm:
DT15059-1664188147006-48940181.doc
DT15059-1664188147006-48940181_converted(26.09.2022_18h11p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín