Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 777/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/06/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT8947-1686187814007-72582745.doc
DT8947-1686187814007-72582745(12.06.2023_08h00p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn