Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1857/UBND-VXNV   Ngày ky´: 03/05/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT6387-1651226939827-25868479_nguyendinhtuan-30-04-2022_17h20p18.doc
DT6387-1651226939827-25868479_nguyendinhtuan-30-04-2022_17h20p18(03.05.2022_19h56p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc