Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1997/UBND-VXNV   Ngày ky´: 12/05/2022  
  Trích yếu: V/v giám sát dịch Covid-19 và tạm dừng khai báo y tế nội địa trong giai đoạn mới của dịch bệnh Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT6931-1652262157541-82046679.doc
DT6931-1652262157541-82046679(12.05.2022_09h36p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc