Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1046/KH-UBND   Ngày ky´: 15/03/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT3555-1647211125817-04250878.doc
DT3555-1647211125817-04250878(15.03.2022_20h43p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung