Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 222/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/05/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định phân công trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT7012-1683623799104-46792864.doc
DT7012-1683623799104-46792864_converted(11.05.2023_10h21p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung