Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6186/UBND-VXNV   Ngày ky´: 12/11/2021  
  Trích yếu: V/v đề xuất nội dung điều chỉnh Quyết định số 2013/QĐ-UBND về Quy đinh tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT18889-1636680130014-82418609.doc
DT18889-1636680130014-82418609(12.11.2021_09h47p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc