Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1034/QĐ-UBND   Ngày ky´: 30/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rừng cấp bách.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1034_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy