Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2795/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/06/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.  
Tệp đính kèm:
DT9762-1656315147663-81934916_nguyendinhtuan-27-06-2022_16h36p51.doc
DT9762-1656315147663-81934916_nguyendinhtuan-27-06-2022_16h36p51(27.06.2022_20h17p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh