Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 590/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/05/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Tệp đính kèm:
DT7221-1652780246572-27493746.doc
DT7221-1652780246572-27493746(18.05.2022_09h02p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn