Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3024/UBND-BCĐ   Ngày ky´: 25/08/2020  
  Trích yếu: V/v tổ chức kiểm tra công tác giám sát, phòng chống dịch Covid-19 tại các xã phường và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3024.BCD_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc