Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 353/QĐ-UBND   Ngày ky´: 30/03/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 24/3/2022  
Tệp đính kèm:
DT4450-1648455767239-57514233.doc
DT4450-1648455767239-57514233(30.03.2022_08h04p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc