Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5538/UBND-VXNV   Ngày ky´: 20/12/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 527-TB/TU ngày 30/11/2022 và Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  
Tệp đính kèm:
DT20097-1671460413352-28026404_vominhtam-20-12-2022_07h52p52.doc
DT20097-1671460413352-28026404_vominhtam-20-12-2022_07h52p52_converted(20.12.2022_09h29p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh