Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1080/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/08/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Đề án “Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”  
Tệp đính kèm:
DT11962-1659500204512-46219139.doc
DT11962-1659500211848-83881799.pdf
DT11962-1659500204512-46219139_converted(05.08.2022_09h24p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào