Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 796/UBND-VXNV   Ngày ky´: 28/02/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 47/TB-VPCP ngày 21/02/2022 của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT2702-1645865527607-95779941_nguyendinhtuan-27-02-2022_22h20p04.doc
DT2702-1645865527607-95779941_nguyendinhtuan-27-02-2022_22h20p04(28.02.2022_16h16p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh