Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 26/UBND-VXNV   Ngày ky´: 04/01/2022  
  Trích yếu: V/v phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí  
Tệp đính kèm:
DT112-1641282620303-47999820.doc
DT112-1641282620303-47999820_converted(04.01.2022_21h51p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc