Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2006/UBND-KTTH   Ngày ky´: 05/06/2020  
  Trích yếu: V.v khẩn trương tổ chức khắc phục thiệt hại, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống do lốc xoáy gây ra.  
Tệp đính kèm:
CVUB2006_signed.pdf
218a_BC_UBND_2020_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung