Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1544/UBND-TCD   Ngày ky´: 20/04/2023  
  Trích yếu: V/v cấm các loại phương tiện lưu thông trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn tập thực binh xử lý tình huống A2 trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
677_1.pdf
DT5986-1681893225955-05606901.doc
DT5986-1681893225955-05606901_converted(20.04.2023_09h27p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung