Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1943/CV-BDD   Ngày ky´: 09/05/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn  
Tệp đính kèm:
DT6675-1651828202566-31605353_nguyendinhtuan-08-05-2022_15h30p49.doc
DT6675-1651828202566-31605353_nguyendinhtuan-08-05-2022_15h30p49_converted(09.05.2022_16h34p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến