Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6302/UBND-KTTH   Ngày ky´: 18/11/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng  
Tệp đính kèm:
DT19227-1637139727500-41963514_lehuyen-18-11-2021_10h30p24.docx
DT19227-1637139727500-41963514_lehuyen-18-11-2021_10h30p24(18.11.2021_16h35p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ