Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 7024/UBND-KTTH   Ngày ky´: 27/12/2021  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT21908-1640934454015-89026667.doc
DT21908-1640934454015-89026667(01.01.2022_10h53p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung