Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6156/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 11/11/2021  
  Trích yếu: V/v kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của năm 2021.  
Tệp đính kèm:
DT18769-1636528101905-35271067_vominhtam-10-11-2021_22h03p27.doc
DT18769-1636528101905-35271067_vominhtam-10-11-2021_22h03p27_converted(11.11.2021_09h34p02)_signed.pdf
PHU LUC 1.pdf
BANG HUONG DAN KE KHAI.pdf
MAU BANG KE KHAI.pdf
MAU BAO CAO.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh