Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 46/TB-UBND   Ngày ky´: 08/04/2022  
  Trích yếu: Về việc điều chỉnh nội dung Mục III Kế hoạch số 553/KH-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT5086-1649244448246-21247215.pdf
DT5086-1649244328063-25327798_nguyenthithanhbinh-08-04-2022_12h00p16.doc
DT5086-1649244328063-25327798_nguyenthithanhbinh-08-04-2022_12h00p16_converted(08.04.2022_15h38p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình