Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1921/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/12/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT20684-1672212921029-11970922.doc
DT20684-1672212921029-11970922_converted(29.12.2022_08h32p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy