Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3173/UBND-VXNV   Ngày ky´: 07/09/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu đề nghị khen thưởng mô hình điển hình Dân vận khéo.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3173_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến