Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1328/KH-UBND   Ngày ky´: 07/04/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT5144-1680769957029-62494033.doc
DT5144-1680769957029-62494033_converted(07.04.2023_15h54p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung