Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2080/UBND-KTTH   Ngày ky´: 18/05/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTNMT ngày 18/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  
Tệp đính kèm:
DT7225-1652756084773-09830231_lehuyen-17-05-2022_19h54p06.docx
DT7225-1652756084773-09830231_lehuyen-17-05-2022_19h54p06(18.05.2022_09h36p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ