Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6509/UBND-VXNV   Ngày ky´: 29/11/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 318/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT19843-1638091844594-65453599.doc
DT19843-1638091844594-65453599(29.11.2021_09h50p35)_signed.pdf
318_TB-VPCP_27112021_3-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc