Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3156/UBND-VXNV   Ngày ky´: 19/07/2022  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 15/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  
Tệp đính kèm:
DT11075-1658156049758-85437836.doc
DT11075-1658156067765-62538854.pdf
DT11075-1658156067813-91041861.pdf
DT11075-1658156049758-85437836_converted(19.07.2022_22h07p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh